er tilføjet til kurven.

Foto: me

Hvad gør du? Du bor inde i byen i en lejlighed og har fået lyst til at starte en byhave. Hvordan kommer du i gang med at dyrke en have med urter og grøntsager, fællesspisning, bærbuske og kompost? Her er et par tips.

1. Find en grund

Det første du skal gøre er at finde et passende sted. Hvor er der ledig jord? Kig efter ubebyggede grunde, baggårde, arealer ved virksomheder, offentlige områder, oppe på tagene, kontakt et boligselskab. Vær kreativ med henblik på muligheder.

Kig også efter om der er en vandforsyning på grunden, om der er sol og om der er læ.

Tjek også hjemmesiden Del jorden – her møder du andre som ønsker at dyrke jorden og det går lige fra at dele en villahave, en kolonihave til meget store arealer. Du kan også melde dig ind i en bestående fælleshave for at finde ud af om det at være bybonde er noget for dig.

2. Find ejeren af grunden

Har du fundet et stykke jord så er det næste skridt at finde ud af hvem der ejer grunden og at få en tilladelse til at bruge grunden. Det er en god ide at beskrive overfor udlejer præcis hvad du vil bruge grunden til.

3. Lav aftaler

Lav en rammeaftale for brug af arealet. Lejens længde, opsigelsesvilkår, hvad må jeg og hvad må jeg ikke. Vær enige om betingelserne fra start så I undgår misforståelser hen ad vejen. Det kan være at haven skal være en flytbar have som udelukkende dyrkes i containere som Prinzessinengärten i Berlin eller måske er haven en del af en offentlig park og dermed er betingelsen, at den skal være tilgængelig for offentligheden.

4. Lav et budget

Lav et budget, så du kender alle dine/jeres udgifter. Start evt en forening med en kasserer som holder styr på økonomien. Søg fonde og sponsorer. Der kan være mange udgifter i opstartsfasen: leje af jord, indkøb af muld,  plantekasser, frø og planter, redskaber og værktøj, hegn, vand, elektricitet, fælles arrangementer.

Overvej om der også kan være indtægter som f.eks kontingent hvis I er en forening, leje af højbede.

Mange ting kan købes brugt, husk genbrug og kig i DBA eller plante-byttemarkeder på Facebook.

5. Find inspiration

Inspiration. Besøg evt andre byhaver og hør om deres erfaringer. Du kan hente inspiration i hæftet dyrk_din_by som er udgivet af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Her er også mange eksempler på overvejelser i forbindelse med etableringen af en byhave.

urbanagriculture.dk finder du en oversigt over byhaver. Dette ændrer sig dog hele tiden, da der kommer flere og flere til.

6. Start en forening

Det kan være en fordel at være flere og organisere sig med regler og vedtægter for at sikre projektets gennemførelse. Det gælder om at være enige om målet og afstemme forventningerne til hinanden og den have som der ønskes. Der er flere muligheder for at organisere sig. Det kan være en fælleshave hvor alt er fælles og alle afgrøder kan høstes af alle. Det kan også være en have hvor hver har sin egen lille have i haven og kun sørger for den.

7. Undersøg om jorden er forurenet

En anden vigtig ting er at finde ud af om jorden er forurenet.  Tjek med din kommune. Den kan rådgive dig om forholdsregler vedrørende dyrkning af spiselige afgrøder på forurenet jord og oplyse om graden af forurening.

8. Tjek regler for kompostering

Du kan enten selv kompostere på konventionel vis eller lave bokashi af dit madaffald, lave bokashi af nedfaldsblade eller græsafklip eller hente kompost på Genbrugsstationen. Undersøg hvilke regler kommunen har for fælleskompostering.

9. Hønsehold

Har du lyst til at holde høns, så tag en snak med naboerne først og pas på med galende haner.

10. Grønne tage

Et grønt tag kan være helt eller delvist dækket af planter. ­Du kan anlægge en have på et tag med en hældning på op mod 30 procent.

Der findes 3 typer af taghaver.

Den intensive have er som en rigtig have. Den har et tykt jordlag, hvor der både kan gro træer og buske. Det tykke jordlag kræver en kraftig tagkonstruktion og der skal gødes og vandes regelmæssigt. Den vejer omkring 180 – 500 kg/m2.

Den semi-intensive have vejer mellem 120 – 250 kg/m2 og er en blanding mellem en rigtig have/park og et naturlandskab.

Den ekstensive have har kun et tyndt beskyttende jordlag. Den ligner mere et naturlandskab. Beplantningen består af  mos, stenurter og vejer  60 – 150 kg/m2. Det er en forholdsvis billig taghave og skal ikke vandes.

Det vigtigste er at tale med en bygningsingeniør før man går i gang. Der skal være styr på tagets bæreevne.

På denne engelske side kan du læse om de rent tekniske ting du skal tage højde for før du etablerer et grønt tag eller en taghave http://www.igra-world.com/engineering/checklist.php

Skriv en kommentar