er tilføjet til kurven.

Komposten.info laver bokashi i stor skala

Hvor ville det være rart at kunne mindske sit restaffald. At slippe for lugt og fluer omkring affaldsspandene. At kunne undvære den kommunale spand til madaffald, hvor der især om sommeren let kommer maddiker, når temperaturen stiger. Der er hjælp at hente med et bokashi-system.

Bokashi kan sagtens bruges i større sammenhænge i små samfund, hvor evt. flere husstande går sammen. Med små samfund menes der i denne sammenhæng f.eks. mindre og velafgrænsede fællesskaber, som haveforeninger, etage ejendomme, bolig foreninger, bolig komplekse, mindre landsbyer, småøer, festivaler og lignende.

Der er nogle overvejelser som er vigtige før du går i gang.

Hvilke regler gælder for dette fællesskab/denne forening

Undersøg husregler, foreningsregler, andelsboligregler osv. for at kende, hvad man må og ikke må i foreningen. Lav evt et forslag til fælles bokashi-kompostering til en generalforsamling.

Kommunen

Kontakt kommunen for at sikre dig en tilladelse. Hav allerede en konkret plan klar til dem, sådan at de kan træffe en afgørelse på et reelt grundlag.

Undersøg interessen for at have en fælles bokashiordning

Hold et møde og orienter. Lav en skriftlig henvendelse til hver enkelt og beskriv dine/jeres tanker vedr. bokashi i foreningen.

Find en ansvarlig og udnævn vedkommende til superbruger

For at det skal lykkes er det en god ide at finde en Bokashi-superbruger. En som vil sørge for, at det fungerer og løbende er med til at informere og undervise i håndteringen af bokashi. Der skal evt. hænge et tlf. nr ved spanden, sådan at man altid kan få support fra superbrugeren. Dette vil særlig aktuelt til en start. Efterhånden bliver brugerne fortrolige med bokashi og der vil være færre spørgsmål til processen.

Vigtige overvejelser

Hvordan kommer vi i gang?
Hvor mange vil være med?
Hvad er vores budget?
Hvordan anvender vi vores bokashi - hele året?
Hvor mange bokashi-ansvarlige er der brug for?

Start evt. med et pilotprojekt

Det er altid en god ide at starte forsigtigt op. Lav et projekt med kun få husstande eller medlemmer af foreningen og vurder løbende hvad der virker og hvad der ikke virker. Når det først kører, så kan det nemt skaleres op.

Lav en plan for anvendelsen af bokashi i løbet af året

Sommer: jordfabrik, bokashi-potter, komposten
Efterår: jordforbedring af sommerens bede, jordfabrik
Vinter: jordforbedring af bede og omkring planter afhængig af temperaturen, jordfabrik, kompost
Forår: jordforbedring af bedene inden såning og plantning, topdressing fra jordfabrikken til staudebede, bærbuske, æbletræer og øvrige planter, bokashi-potter

Lav en instruks

Har I f.eks. fælleskøkken kan det være en stor hjælp med en enkel og overskuelig instruks, som kan hænges der hvor køkkenkompostspanden står. Den skal være så skarp og enkel, at alle uanset Bokashi-erfaring kan håndtere madaffald og bokashiklid og bokashispand rigtigt.
Der er 3 vigtige ting som alle skal kende og huske:
- Luk låget helt tæt efter hver påfyldning.
- Tilsæt bokashiklid ved hver påfyldning.
- Åben kun spanden 1-2 gange pr døgn.

Fødevarestyrelsen

Ifølge Fødevarestyrelsen er det tilladt at flytte kompost i et begrænset område når det f.eks. drejer sig om bokashi-kompost.
Den nye regel går under navnet “Kompostering af køkken- og madaffald i små samfund” og blev offentliggjort den 19. marts 2018.

Kompostering af køkken- og madaffald i små samfund

Med små samfund menes der i denne sammenhæng f.eks. mindre og velafgrænsede fællesskaber, som haveforeninger, etage ejendomme, bolig foreninger, bolig komplekse, mindre landsbyer, småøer, festivaler og lignende.

Når du komposterer køkken- og madaffald i små samfund, skal du overholde kommunens* regler på området.

Du skal overholde følgende særlige betingelser for kompostering i små samfund:

Køkken- og madaffaldet skal være færdigkomposteres før det anvendes.
Køkken- og madaffald, som komposteres, skal stamme fra det lille samfund hvor det er indsamlet, og den færdigkomposterede kompost skal anvendes i det samme lille samfund og må ikke flyttes ud af området.
Komposten kan kun anvendes i haver, parker, køkkenhaver og lignende.
Komposten må ikke anvendes på landbrugsjord.
Komposten må ikke opbevares eller bruges på steder, hvor det kommer i kontakt med dyrehold, herunder hobbyhøns eller hobbygrise.
Det skal sikres, at større vilde dyr ikke har adgang til køkken- og madaffaldet, f.eks. ved at komposteringen foregår i en lukket beholder.

*kommuner kan altid have nogle andre regler, som selvfølgelig skal overholdes.

 

FØDEVARESTYRELSEN

Skriv en kommentar