Fortrydelsesret

Vi tilbyder fuld returret inden for 30 dage efter modtagelsen. Ved fortrydelse af køb kan du enten nægte at modtage varen, overdrage varen til postvæsenet/og eller fragtmand, sende varen (husk at medsende kopi af købsnota) tilbage til afsender bokashidanmark.dk

OBS – Ved brug af fortrydelsesretten skal du selv betale for fragten, når du returnerer varen.
Når du fortryder købet tilbagebetales købesummen til kortholder ved en overførsel til kortholders bank.

Når varen returneres og fortrydelsesretten udnyttes kan dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den.

Fortrydelsesretten bortfalder også, hvis varen er taget i brug. Idet ibrugtagning medfører, at salgsværdien formindskes.

Sørg derfor altid for at beslutte dig for om, du vil beholde varen, inden du tager den i brug.

 Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, du har modtaget denne forsendelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen, kan du vente til den følgende hverdag.
Originalemballagen udgør i mange tilfælde en væsentlig del af varens værdi.

Manglende originalemballage kan resultere i, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde. Vi anbefaler derfor altid at beholde den intakte emballage til man er sikker på, at man vil beholde varen. Hvis der opstår tvivl om emballagens værdi, kan man altid kontakte info@bokashidanmark.dk.

Obs. – Hvis du returnerer varen via Post Danmark eller anden fragtmand, bedes du venligst angive ordrenr. på pakken, og returnere den til afsender.

 Når du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank. Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes, vil vi overføre beløbet til kortholder.

Ekspeditionen fremmes, hvis du vedlægger informationer i returpakken – eksempelvis kopi af bon, ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Reklamation

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer.

Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået indtil 24 måneder efter modtagelsen.

Det er dog en forudsætning, at disse mangler, ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Hvis reklamationen er berettiget vil man få varen repareret, ombyttet, eller pengene refunderes, og i visse tilfælde et afslag i prisen – det afhænger af den konkrete situation.

Du kan vælge at benytte dig af reklamationsretten ved at kontakte bokashidanmark.dk. Husk i begge tilfælde kopi af købsnota.

Du skal reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Ekspeditionen fremmes, hvis informationer vedlægges i returpakken – eksempelvis kopi af bon, ordrebekræftelse, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Hos www.bokashidanmark.dk er vi meget opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Derfor:

 • Videregiver vi ingen personlige oplysninger til tredjepart
 • Indhenter vi ingen personlige oplysninger om dig fra tredjepart
 • Lader vi det være op til dig, om du vil tilmelde dig vores nyhedsbrev eller blive slettet fra kundedatabasen
 • Oplyser vi dig til enhver tid om, hvilke oplysninger bokashidanmark.dk måtte have om dig. (jf. persondataloven), hvis du henvender dig til os.

Cookies

Der benyttes ikke personfølsomme cookies. Det betyder at der ikke gemmes personoplysninger, men blot oplysninger som hjælper kunderne med at være logget ind og huske brugeradfærd som indkøbskurven.

Persondatapolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 
Bokashidanmark.dk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: 
Kontaktperson: Maria Ehlert
Virksomhedens postadresse:
Bjødstrup Mose 35, 8270 Højbjerg
CVR: 12 26 12 09
Telefonnr.: 29405709
Mail: info@bokashidanmark.dk
Website: bokashidanmark.dk

Juridisk navn og adresse:
Bokashidanmark
Bjødstrup Mose 35, 8270 Højbjerg
CVR: 12 26 12 09
Telefonnr.: 29405709
Mail: info@bokashidanmark.dk

Behandling af personoplysninger: 
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om vore kunder: Navn, mailadresse, telefon, postadresse.
Vi registrerer ikke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, herunder CPR-nummer.
Personoplysningerne er registreret i virksomhedens administrations-system WooCommerce, samt hos vore leverandører – en retlig forpligtelse:

– ePay.dk, betalingsgateway, sådan at du kan betale med Visakort. ePay/Bambora er selvfølgelig certificeret efter PCI-standarden, der kræver, at flere end 200 sikkerhedspunkter overholdes.

http://www.epay.dk/sikkerhed/pci-certificeret-betalingssystem.asp

– Storebuddy.dk, bogføringsprogram

https://storebuddy.dk/persondatapolitik/

– Billy.dk, regnskabsprogram

Billy.dk

Vi tilbyder Anyday

 • Med Anyday kan du dele din betaling op. Du betaler første afdrag når varen leveres, og det resterende beløb betales af over de følgende 3 måneder. Anyday er gratis for dig, så længe du betaler til tiden. Med Anyday får du en konto, som du kan anvende ved alle webshops, der tilbyder betaling gennem Anyday. Læs vilkår for Anyday her:  www.anyday.io/da/terms-conditions/shopper

Her indsamler vi oplysninger fra: 
Vi får oplysningerne fra dig selv.

Bokashidanmark.dk’s formål med behandling af dine personoplysninger: 
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Log-statistik bruges på www.bokashidanmark.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website/side har haft, hvor de besøgende kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

På www.bokashidanmark.dk anvendes log-statistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.
Log-statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.

 • For at du kan indgå en aftale/handle med os via websitet, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse

Vores formål med behandling af personoplysninger: 

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Log-statistik

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser: 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Forsendelse af varer
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik, sådan at vi kan forbedre din oplevelse af hjemmesidens funktionalitet

Samtykke: 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger: 
Dine personoplysninger videregives til og synkroniseres med ePay, Storebuddy og Billy.dk i betalings- og regnskabsøjemed.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger: 
Vi opbevarer af praktiske og administrative hensyn dine almindelige personoplysninger i en periode på op til 5 år

Dine rettigheder: 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken: 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Personoplysningerne registreres hos Byhaver og opbevares i 5 år (jf. bogføringsloven), hvorefter oplysningerne slettes. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alle ansatte i virksomheden har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger. 
Som registreret hos Byhaver har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Byhaver via e-mail: info@bokashidanmark.dk

Byhaver er dataansvarlig. Vi videregiver ingen oplysninger til tredjepart! Hos bokashidanmark.dk er de oplysninger, du deler med os fortrolige. Vi videregiver eller sælger ikke dit navn, din e-mail, din adresse, kreditkortinformationer eller nogen anden form for oplysninger om dig til tredjepart. Byhaver.dk videregiver aldrig oplysninger til tredjepart.

E-markedsføring

Du kan vælge at modtage vores nyhedsbrev (e-mail-reklame). Nyhedsbrevet indeholder information om virksomheden og dens produkter, relevante tilbud mm. 
Nyhedsbrevet modtager du kun, når du har sagt udtrykkeligt ´ja tak´ hertil.

Bestilling

Når du bestiller varer via vores website, skal du være opmærksom på: Alle priser på websitet angives inklusive moms.

Alle priser på websitet angives inklusive alle afgifter, told mm.

Der faktureres til den pris, der er gældende på bestillingsdagen.

Ingen kunderegistrering er nødvendig.

Aftaler på vores website kan indgås på følgende sprog: Dansk.

Betaling

Ved betaling med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt.

Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. www.bokashidanmark.dk benytter SSL.

Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr., hvis dit Dankort misbruges ved brug af pin-koden.

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Bokashidanmark eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Bokashidanmark. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

På bokashidanmark.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

 • Dankort, Visa/Dankort
 • Eurocard, MasterCard
 • Visa, Visa Electron
 • Mobile Pay

Aftalen anses for endeligt indgået, når ordren er blevet godkendt og betalingen er gennemført.

Fragt/Forsendelse

Vi pakker og sender een gang om ugen. Varer pakkes så vidt muligt mandage og sendes tirsdage. 
Bemærk at lørdage, søndage og helligdage ikke regnes som arbejdsdage.

Alle varer pakkes så vidt muligt i papkasser. Det kan forekomme, at vi genbruger papkasser.

Bokashidanmark.dk bruger pakkelabels.dk. Der leveres kun i Danmark (ikke Grønland og Færøerne) med Post Nord, GLS, DAO eller fragtmand. Bemærk: alle varer sendes som pakkepost med et pakke-sporingsnummer. Du kan vælge, om du vil have den sendt til pakkepost eller direkte til hjemadressen. Hvis der ikke er nogen hjemme på din adresse, når posten kommer med din pakke, skal du efterfølgende selv hente pakken på nærmeste posthus eller i nærmeste pakkeshop. Det er muligt at give en besked til fragtmanden – så sætter han pakken et udvalgt sted, når du ikke er hjemme.

Hvis du ønsker levering til et andet land end Danmark, bedes du kontakte os på info@bokashidanmark.dk.

I tilfælde af en vare ikke er på lager alligevel, restordre og bestillingsvarer, vil vi kontakte kunden og lave nærmere aftale.

Bokashidanmark foretager ikke del-leveringer.

Leveringstid: 1-3 hverdage.

Når du handler hos bokashidanmark.dk, har du altid mulighed for at følge status på din bestilling via det pakke-sporingsnummer, der medsendes din faktura/ordrebekræftelse.

Forbehold for pris og tastefejl

Vi tager forbehold for udsolgte varer, tastefejl, billedfejl og prisændringer.

Vi kontakter dig, hvis ovenstående skulle være tilfældet i forbindelse med din ordre.

Aftalen om køb ophæves i forbindelse med ovennævnte fejl.